Editum, o.p.s.

Co je „Editum“

Editum je latinský výraz k označení vyvýšeniny či vysočiny. To charakterizuje krajinu ve které bydlíme a pracujeme a zároveň jde o synonymum názvu Kraje Vysočina, ve  kterém  je těžiště našich aktivit. Název Editum zastřešuje naše aktivity, které s přírodou a krajinou  souvisejí.

EDITUM, o.p.s. – (obecně prospěšná společnost) je platformou pro neziskové,  obecně prospěšné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí,  ochrany krajiny,  environmentálního vzdělávání a osvěty,  propagace šetrné turistiky.

SLUŽBY NA ŽIVNOSTENSKÝ LIST, ZNALECKÉ SLUŽBY – služby komerčního charakteru zastřešené značkou Editum, mohou být zajišťovány  být poskytovány také jednotlivými fyzickými osobami na živostenský list, případně podle jiných předpisů (např.  soudně znalecké služby, projektové práce, autorská díla).  Tyto služby jsou poskytovány jménem a na odpovědnost jedotlivých fyzických osob, ale značka Editum slouží jako certifikát kvality těchto služeb.