Editum, o.p.s.

Služby v ochraně a tvorbě životního prostředí

Komplexní služby v ochraně a tvorbě životního prostředí

  •     legislativní poradenství, inženýring a zastupování
  •     návrhy  technických řešení a opatření, dokumentace, posudky
  •     dotace a náhrady škod

Ochrana přírody – poradenství, průzkumy, posudky, záchranné transfery, náhrady škod způsobených volně žijícími živočichy podle zák. 115/2000 Sb., zajištění dozoru osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata podle zák. 246/1992 Sb. dotace a náhrady škod

Krajinný ráz – posudky vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území

Zahradní a krajinářská tvorba  – návrhy a realizace zahrad i veřejné zeleně, údržba, kácení v obtížných podmínkách

Voda – vodoprávní řízení, čištění odpadních vod, úpravy pitné vody nebo technologické vody

Zemědělský půdní fond– výpočet výše odvodů za odnětí ze ZPF, vyřízení souhlasu odnětí ze ZPF

Odpady – zpracování plánů odpadového hospodářství původce, evidenční listy NO, návrhy a realizace systémů k nakládání s odpady

Ovzduší- poradenství, provozní evidence, zpracování poplatkového přiznání,