Editum, o.p.s.

Služby EDITUM, o.p.s.

Jsme doma pod Melechovem v české části Vysočiny, „v kraji na okraji“. Ve středověku na okraji Čáslavského kraje, za socialismu na okraji Východočeského kraje, nyní na severozápadním okraji Kraje Vysočina;  na konci  Dolního Posázaví a začátku  Horního Posázaví (i naopak). Se dvěma sousedními nevelkými  městy s přídomkem „nad Sázavou“, která mají lecos společného a většinou spolu nic mít nechtějí… S  dominantou hradu Lipnice  z jedné strany a  zatopeným údolím Želivky z druhé. A s žulovým  kopcem Melechovem  uprostřed.  V krajině kopců prokousaných Sázavou, krajině  malířů, vodních mlýnů, potoků, vyder a raků, smrků, buků, habrů, borovic a dubů, krajině kamenných  zídek, políček, kamenic, starých lomů a  zapomenutých cest, krajině kapliček, křížů, kostelíků i  zemanů ze stížního listu.  Tvrze kališnických zemanů už většinou skryla zem, ale vesnice přetrvaly a snad v nich dodnes hospodaří i potomci  zdejších husitů.

A jestli pořád ještě úplně nevíte kde, podívejte se na mapu:Melechov

Připravíme a zajistíme:

  • Zážitkové vzdělávací programy na míru:od předškolních dětí po důchodce. Programy přizpůsobíme Vašemu tempu i zájmům. Přesto nejsou naše programy pro každého! Jsou pro ty, kteří  chtějí být členem týmu, uplatnit své schopnosti a napnout síly.  Poznání a dobrodružství na Vás čeká i uprostřed Česka.
  • Tematické vycházky, workshopy, přednášky: vedle vlastních znalostí a zkušeností využíváme široký okruh odborných jednotlivých spolupracovníků i odborných institucí. Klademe důraz na to, aby informace byly nejen na  odborné úrovni, ale aby i forma byla vhodná  pro konkrétní  cílovou skupinu.  Naší snahou je i specializovaná témata uvádět do širších především z pohledu  ochrany životního prostředí a vývoje krajiny.
  • Práce v terénu, ochrana krajiny: uvítáme spolupráci při přípravě naučných stezek, monitoringu, dokumentaci, informačních tabulí, projektech realizaci opatření na praktickou podporu volně žijících živočichů, ochranu a propagaci geologických zajímavostí,  ochraně vody nebo prvků kulturního dědictví.
  • Výukové pomůcky: připravujeme sbírkové sady pro výuku mineralogie včetně textové a multimediální přílohy.
  •  Poradenství: v rámci obecně prospěšné činnosti nabízíme základní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí prakticky ve všech oblastech v praktických otázkách i v související legislativě. Jednoduché dotazy rádi zodpovíme bezplatně, složitější a specifické dotazy, vyžadujících např. místní šetření, zajištění externích odborníků, Vám zpracujeme cenovou nabídku. V případě placené služby poskytujeme smluvní záruku na odbornost a správnost zpracování.  U dotazů/poptávek, které nebudeme schopni vyřešit v rámci neziskových služeb, Vám nabídneme zajištění komerční služby mimo rámec aktivit obecně prospěšné společnosti.