Editum, o.p.s.

Služby v ochraně a tvorbě životního prostředí

Komplexní služby v ochraně a tvorbě životního prostředí

  •      legislativa, poradenství, inženýring a zastupování
  •      technická řešení a opatření
  •     dotace a náhrady škod

Ochrana přírody – poradenství, průzkumy, posudky, záchranné transfery, náhrady škod způsobených volně žijícími živočichy podle zák. 115/2000 Sb., zajištění dozoru osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata podle zák. 246/1992 Sb. dotace a náhrady škod

Krajinný ráz – posudky vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území

Zahradní a krajinářská tvorba  – návrhy a realizace zahrad i veřejné zeleně, údržba, kácení v obtížných podmínkách

Voda – vodoprávní řízení, čištění odpadních vod, úpravy pitné vody nebo technologické vody

Zemědělský půdní fond– výpočet výše odvodů za odnětí ze ZPF, vyřízení souhlasu odnětí ze ZPF

Lesnictví – služby odborného lesního hospodáře, posudky a znalecké odhady, výpočet výše odvodů za odnětí z LPF

Odpady – zpracování plánů odpadového hospodářství původce, evidenční listy NO, návrhy a realizace systémů k nakládání s odpady

Ovzduší- poradenství, provozní evidence, zpracování poplatkového přiznání,

Další  – rádi za Vás vyřídíme stavební povolení a nabízíme i zpracování oznámení nebo dokumentace k záměru pro řízení EIA (z. 100/2001 Sb., o posuzování vlivům životní prostředí), pomůžeme i s náležitostmi podle CITES (z. 100/2004 Sb., o ochraně druhů….), nebo s žádostí a přílohami pro získání integrovaného povolení v IPPC (z. 76/2002 Sb., o integrované prevenci)